Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKYNY K OBNOVENÍ PROVOZU V DOMEČKU V DOBĚ COVID-19

POKYNY A INFORMACE K OTEVŘENÍ DDM DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ V DOBĚ ROZVOLŇOVÁNÍ PRAVIDEL NOUZOVÉHO STAVU

!!!ČTĚTE, PROSÍM, POZORNĚ!!!

rozvrh.jpg

Ve Spáleném Poříčí 15.5.2020

Informace o znovuotevření kroužků dle vašeho zájmu

Prosím, věnujte pozornost těmto řádkům a dočtěte si informace až do konce, aby nevznikla zbytečná nedorozumění!

Konečné rozhodnutí zní takto:

 • následující informace jsou konečné co se týče přihlášených dětí – čas a den konání lze po domluvě měnit. Další děti již není možné přihlašovat!
 • časy konání jsme vybrali tak, aby byl pro děti nejvíce vyhovující s ohledem na konec vyučování ve škole a s autobusovým spojením po kroužku
 • pro taneční kroužek je zvolena středa s ohledem na docházku dětí do deváté třídy
 • den konání jednotlivých kroužků byl zvolen podle provozu v Domečku a tak, aby se jednotlivé skupiny kroužků nemíchaly a vždy byla v Domečku pouze jedna vytvořená homogenní skupina pro daný kroužek
 • děti smějí přijít do Domečku těsně před kroužkem (stanovená max. doba je 5 minut před kroužkem) a hned po jeho skončení z Domečku odcházejí
 • v době konání kroužku budou v budově pouze děti z daného kroužku a pracovnice DDM, které zajistí dohled nad hygienickými pravidly a doporučeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví pro možnost konání zájmové činnosti
 • každý návštěvník DDM musí mít s sebou roušku a sáček na svoji roušku
 • dospělí a rodiče nebudou mít do Domečku přístup
 • na kroužcích děti budou mít roušky a podle toho, jak se nám všem bude dařit zvládat hygienická a bezpečnostní opatření, bude dle svého uvážení každý s vedoucích případně uvolňovat nebo zostřovat pravidla v kroužcích
 • děti se bez výhrad musí řídit pravidly, která jim vedoucí po příchodu do DDM sdělí; případné opakované prohřešky proti daným pravidlům můžou vést až k vyloučení z kroužku
 • NUTNÉ JE ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (BEZINFEKČNOST) VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ZÁKONÝMI ZÁSTUPCI ! Bez tohoto čestného prohlášení NESMÍME děti do Domečku pustit.
 • PO CELOU DOBU POBYTU V DDM SE MUSÍ DĚTI I VEDOUCÍ ŘÍDIT PŘÍSNÝMÍ HYGIENICKÝMI OPATŘENÍMI VYDANÝMI VLÁDOU A MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ, se kterými je seznámíme při první návštěvě v DDM

Pro zájem rodičů o konání kroužků od 25.5.2020, kdy bude zahájena docházka žáků prvního stupně ZŠ,

BUDOU probíhat tyto kroužky v uvedeném čase za výše uvedených pravidel a doporučení:

Keramika pro děti:                                      

spojením kroužků Střípek a Hliněnky v počtu 8 dětí

Eismanová Anna

Hlaváčková Tereza

Hlaváčková Ella

Kuneš Štěpán

Měchurová Diana

Tuháčková Sofie

Pelikánová Lenka

Fialová Sabina

se bude konat od pondělí 25.5.2020 od 12:15 do 13:30hod.

Vedoucí kroužku: Bc. Pavlína Tymlová – 604 285 793

 

Zdravotní cvičení:                       

v počtu 7 dětí

Roud Kryštof

Froněk Ondřej

Loukota David

Přibáňová Karolína

Frisch Oliver

Vokáč Matěj

Vokáčová Kateřina

se bude konat od pondělí 25.5.2020 od 15:30 do 16:30hod.

Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991

 

Taneční kroužek:                                         

spojením kroužků Cheer dance, Aerobic velcí a malí, Mažoretky, Step, Mixér a MiniMixér v počtu 11 dětí

Frisch Julie

Chottová Magdaléna

Švehlová Simona

Stachová Tereza

Plachá Miluše

Kalivodová Kateřina

Hofmanová Kristýna

Masecová Markéta

Rojíková Marie

se bude konat od středy 27.5.2020 od 12:15 do 13:30hod.

Vedoucí kroužku: Kristýna Tymlová – 723 644 278

 

Kytarový kroužek Brnkálek:               

Novák David

Jindřichová Ludmila

Sklenář Jakub

se bude konat od čtvrtka 28.5.2020 od 12:15 do 13:30hod.

Vedoucí kroužku: Ing. Božena Šroubková – 604 293 419

 

V případě dotazů a vyjádření, prosím, kontaktujte vedoucí kroužků telefonicky.

OSTATNÍ NABÍZENÉ KROUŽKY SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBO NEVYJÁDŘENÍ ZÁJMU, OTEVÍRAT NEBUDOU.

Děkujeme za pochopení, spolupráci a věříme, že  z této doby vyjdeme všichni zdraví, silnější a s pokorou k tomu, co máme.                                                                                      

Bc. Pavlína Tymlová

vedoucí DDM Domeček Spálené Poříčí

______________________________________________________________________________________________

8.5.2020

Všechny potřebné informace, za jakých podmínek bude Domeček v provozu najdete:

- zde na webových stránkách

- na nástěnce v COOPu Spálené Poříčí

- na vstupních dveřích Domečku

- ti, kteří na svých přihláškách uvedli mail, budou mít tyto informace v mailu

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ DDM DOMEČEK:

Interní pokyny.pdf

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 :

ochrana_zdravi_svc.pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

příloha_čestné_prohlášení_-ostatní.pdf