Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKYNY K OBNOVENÍ PROVOZU V DOMEČKU V DOBĚ COVID-19

POKYNY A INFORMACE K OTEVŘENÍ DDM DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ V DOBĚ ROZVOLŇOVÁNÍ PRAVIDEL NOUZOVÉHO STAVU

!!!ČTĚTE, PROSÍM, POZORNĚ!!!

rozvrh.jpg

Ve Spáleném Poříčí 15.5.2020

Informace o znovuotevření kroužků dle vašeho zájmu

Prosím, věnujte pozornost těmto řádkům a dočtěte si informace až do konce, aby nevznikla zbytečná nedorozumění!

Konečné rozhodnutí zní takto:

 • následující informace jsou konečné co se týče přihlášených dětí – čas a den konání lze po domluvě měnit. Další děti již není možné přihlašovat!
 • časy konání jsme vybrali tak, aby byl pro děti nejvíce vyhovující s ohledem na konec vyučování ve škole a s autobusovým spojením po kroužku
 • pro taneční kroužek je zvolena středa s ohledem na docházku dětí do deváté třídy
 • den konání jednotlivých kroužků byl zvolen podle provozu v Domečku a tak, aby se jednotlivé skupiny kroužků nemíchaly a vždy byla v Domečku pouze jedna vytvořená homogenní skupina pro daný kroužek
 • děti smějí přijít do Domečku těsně před kroužkem (stanovená max. doba je 5 minut před kroužkem) a hned po jeho skončení z Domečku odcházejí
 • v době konání kroužku budou v budově pouze děti z daného kroužku a pracovnice DDM, které zajistí dohled nad hygienickými pravidly a doporučeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví pro možnost konání zájmové činnosti
 • každý návštěvník DDM musí mít s sebou roušku a sáček na svoji roušku
 • dospělí a rodiče nebudou mít do Domečku přístup
 • na kroužcích děti budou mít roušky a podle toho, jak se nám všem bude dařit zvládat hygienická a bezpečnostní opatření, bude dle svého uvážení každý s vedoucích případně uvolňovat nebo zostřovat pravidla v kroužcích
 • děti se bez výhrad musí řídit pravidly, která jim vedoucí po příchodu do DDM sdělí; případné opakované prohřešky proti daným pravidlům můžou vést až k vyloučení z kroužku
 • NUTNÉ JE ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (BEZINFEKČNOST) VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ZÁKONÝMI ZÁSTUPCI ! Bez tohoto čestného prohlášení NESMÍME děti do Domečku pustit.
 • PO CELOU DOBU POBYTU V DDM SE MUSÍ DĚTI I VEDOUCÍ ŘÍDIT PŘÍSNÝMÍ HYGIENICKÝMI OPATŘENÍMI VYDANÝMI VLÁDOU A MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ, se kterými je seznámíme při první návštěvě v DDM

Pro zájem rodičů o konání kroužků od 25.5.2020, kdy bude zahájena docházka žáků prvního stupně ZŠ,

BUDOU probíhat tyto kroužky v uvedeném čase za výše uvedených pravidel a doporučení:

Keramika pro děti:                                      

spojením kroužků Střípek a Hliněnky v počtu 8 dětí

Eismanová Anna

Hlaváčková Tereza

Hlaváčková Ella

Kuneš Štěpán

Měchurová Diana

Tuháčková Sofie

Pelikánová Lenka

Fialová Sabina

se bude konat od pondělí 25.5.2020 od 12:15 do 13:30hod.

Vedoucí kroužku: Bc. Pavlína Tymlová – 604 285 793

 

Zdravotní cvičení:                       

v počtu 7 dětí

Roud Kryštof

Franěk Ondřej

Loukota David

Přibáňová Karolína

Frisch Oliver

Vokáč Matěj

Vokáčová Kateřina

se bude konat od pondělí 25.5.2020 od 15:30 do 16:30hod.

Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991

 

Taneční kroužek:                                         

spojením kroužků Cheer dance, Aerobic velcí a malí, Mažoretky, Step, Mixér a MiniMixér v počtu 11 dětí

Frisch Julie

Chottová Iveta

Chottová Magdaléna

Švehlová Simona

Stachová Tereza

Plachá Miluše

Kalivodová Kateřina

Hofmanová Kristýna

Masecová Markéta

Rojíková Marie

se bude konat od středy 27.5.2020 od 12:15 do 13:30hod.

Vedoucí kroužku: Kristýna Tymlová – 723 644 278

 

Kytarový kroužek Brnkálek:               

Novák David

Jindřichová Ludmila

Sklenář Jakub

se bude konat od čtvrtka 28.5.2020 od 12:15 do 13:30hod.

Vedoucí kroužku: Ing. Božena Šroubková – 604 293 419

 

V případě dotazů a vyjádření, prosím, kontaktujte vedoucí kroužků telefonicky.

OSTATNÍ NABÍZENÉ KROUŽKY SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBO NEVYJÁDŘENÍ ZÁJMU, OTEVÍRAT NEBUDOU.

Děkujeme za pochopení, spolupráci a věříme, že  z této doby vyjdeme všichni zdraví, silnější a s pokorou k tomu, co máme.                                                                                      

Bc. Pavlína Tymlová

vedoucí DDM Domeček Spálené Poříčí

______________________________________________________________________________________________

8.5.2020

Všechny potřebné informace, za jakých podmínek bude Domeček v provozu najdete:

- zde na webových stránkách

- na nástěnce v COOPu Spálené Poříčí

- na vstupních dveřích Domečku

- ti, kteří na svých přihláškách uvedli mail, budou mít tyto informace v mailu

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ DDM DOMEČEK:

Interní pokyny.pdf

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 :

ochrana_zdravi_svc.pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

příloha_čestné_prohlášení_-ostatní.pdf